<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Varför vi inte är sämst

Posted by Martina Huzell on 2019-07-03 08:41

Hur många gånger har du bränt dig på mötesbokningsleverantörer?

Hur många gånger har du bränt dig på mötesbokningsleverantörer?

 

“Vi har bränt oss på mötesbokning förut” hör vi ofta när vi är ute och träffar nya kunder. Våra konkurrenter gör det inte alltid enkelt för oss när vi ska sälja in säljstöd hos företag som tycker sig ha testat det innan. Du kanske sjunger samma melodi?

Så varför tycker vi att ni ska ta risken att anlita ytterligare en partner inom försäljning? För vi jobbar på ett annorlunda sätt. Låter floskligt, så låt oss förklara hur vi menar:

Med 15 års erfarenhet av säljprocesser har vi noga uppbyggda processer och metoder för att hjälpa våra kunder mätbart öka sin försäljning, och de handlar inte bara om hur vi ser till att kunna leverera relevanta möten. Självklart är möten en viktig leverabel i det säljstöd vi levererar. Våra kunder behöver komma ut och träffa sin marknad; det är ofta omöjligt inom komplex B2B-försäljning att sälja utan det fysiska mötet och relationen med kund. Men mötet är endast en del av en mycket mer omfattande process, och det är den övergripande processen vi har bemästrat.

1) Data, data, data!

Det är lätt att få känslan att man gör rätt eller fel saker i försäljningen, men utan data är det omöjligt att på ett strukturerat sätt kunna upptäcka förbättringsmöjligheter, flaskhalsar och utmaningar. Därför ser vi till att dataföra allt vårt arbete, både för att öka insikten i vårt egna arbete, men också för att ni ska få ett underlag för er säljprocess och möjliggöra för andra marknads- och försäljningsaktiviteter.

Så vad mäter vi? Det beror på målet med samarbetet och vad ni vill att vi ska styra på. Men allt som oftast samlas följande data in:

  • Antal telefonlyft per arbetad timme och under hela projektet
  • Antal kvalificerade samtal (dialoger med relevant beslutsfattare) per timme och under hela projektet. Även antal procent av telefonlyft som ger kvalificerade samtal.
  • Antal möten, och antal procent av telefonlyft som blir möten
  • Rate: hur många timmars bearbetning krävs det för att boka ett möte?
  • Antal mail skickade
  • Antal leads i pipe
  • Antal bearbetade bolag/personer

Genom att få koll på ovan data kan vi dra lärdomar om ert segment och de relevanta beslutsfattarna, samt sätta en benchmark som ger er insikt i vad som kan förväntas för utfall av säljarbetet.

 

2) Tydliga KPI:er & ett förankrat målsättningsarbete

Varje samarbete inleds med att gediget målsättningsarbete tillsammans med er. Här definierar vi vilka KPI:er som vi vill styra på, samt vilka som är de övergripande målen med samarbetet.

När vi sätter upp mål skiljer vi på ledande mål, alltså aktivitetsmål som vi har direkt påverkan på, och laggande mål, eller effektmål, som är ett resultat av de aktiviteter vi utför. För mer information kring dessa typer av mål, läs artikeln om hur yttre omständigheter påverkar försäljningen.

Efter målen är tydligt definierade sätter vi en strategi för arbetet som går i linje med dem.

 

3) Uppföljning & säljstyrning

KPI:er och mål har inget värde om vi inte följer upp på dem! Därför ser vi till att sätta upp scoreboards där utfallet av varje arbetspass rapporteras. Detta blir sedan underlaget för våra interna avstämningar, samt för de veckovisa avstämningar vi har med er. På så sätt blir det tydligt för er hur arbetet fortskrider, och vi kan enkelt identifiera avvikelser och ta action på dem. Våra avstämningar med er är också viktiga för oss för att få er feedback på de möten ni har genomfört. Er input hjälper oss förstå hur vi kan utveckla vårt arbete för att ni ska få bästa möjliga resultat när ni är ute och träffar er marknad.

 

4) Kontinuerligt lärande

Genom att ständigt följa upp på genomfört arbete, både gällande våra KPI:er, men också genom att dela lärdomar, utmaningar och framgångsfaktorer, kan vi utveckla arbetet allt eftersom. Det kan handla om hur vi lägger upp pitchen, vilket segment vi bearbetar, eller vilken strategi som vi tror är bäst för att nå er målgrupp. Vi är ödmjuka nog att inse att våra initiala antaganden inte alltid kommer stämma, och därför är det avgörande för oss att kunna vara adaptiva och flexibla i vårt arbete.

 

Utöver det?

Admin är inte sexigt, men det är avgörande för ett effektivt och strukturerat arbete. Vi har noga utarbetade arbetsprocesser för hela kedjan av vårt arbete: allt från hur vi sätter upp CRM:et, hur vi bearbetar & antecknar i CRM:et, till hur vi bokar in möten och ser till att de blir bekräftade. Det innebär att ni får ett väl upparbetat strukturkapital och slipper onödigt administrativt arbete.

Sedan har vi på Adsensus en sund säljkultur. När ni tänker på försäljning kanske ni ser den klassiska säljklockan framför er? Vi är stolta över att vara ett klock-fritt bolag. Självklart ska framgång firas, men vi inser att det är mycket viktigare med kvalitativt arbete, och väljer istället att premiera det. Vi fokuserar på att coacha varandra i samtal, komma med kloka råd och hålla ett högt arbetstempo.

 

Ta chansen att få rådgivning och tips kring: Marketing automation, Inbound Marketing eller mötesbokning idag! (Vi bjuder på kaffe -och mötet, kostnadsfritt! ;)

Topics: Målstyrning, Adsensus, Cold Calling, Telemarketing, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, internal communication, målstyring