<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Råmaterial

Posted by Filip Tornakull on 2019-06-11 15:19
Find me on:

Jobba rätt istället för hårdare - så blir du framgångsrik med din försäljning.

Råmaterial vanligt hinder för framgångsrik försäljning
 

Det är lätt att tro och vaggas in i falsk säkerhet att det endast är att kavla upp ärmarna och jobba hårdare för att nå framgång med sin försäljning. Att bara jobba hårdare kommer inte leda någon vart om tillvägagångssättet är det felaktiga. Det är därför viktigt att identifiera vad som fungerar och leder till framgångsrik försäljning. Det kan nämligen skilja sig från företag till företag.

Att identifiera sina styrkor och svagheter är en nyckel för att nå framgång med sin försäljning. Det kan handla om att ett företag kommer till insikt om att de borde lämna ut sin försäljning till en extern part i stället för att ha hand om den själv. Att lämna ut sin försäljning till ett bolag som specialiserar sig på försäljning kan vara ett lyckat drag i stället för att utan framgång sköta om den själv.

För att bli framgångsrik med sin försäljning är det viktigt att göra ett ordentligt grundarbete. Att ta reda på hur motpartens behov ser ut och möta det behovet. Det krävs ett gediget förarbete för att förstå den presumtiva kundens situation.

Att upprätta- och hålla en god relation med sina presumtiva kunder är essentiellt. Det kan vara så att det finns ett intresse för vidare dialog men att tidpunkten inte är optimal av olika anledningar. Då är det viktigt som säljare att inse det och försöka bibehålla en god relation med den presumtiva kunden för att det i framtiden kan bli aktuellt med fortsatt dialog.

Struktur och tålamod är bland annat det som definierar det som krävs för att bli långsiktigt framgångsrik i sin försäljning. Ofta löper försäljningsprocesser över lång tid och då gäller det att ha tydlig struktur på uppföljning så att leads inte försvinner.

Det är också viktigt med kundvård. Att ta hand om befintliga kunder så att de väljer att fortsätta att samarbeta. Det är avgörande att ha en tydlig dialog med sin kunder och rapportera eventuella avvikelser från de mål som satts upp. På så sätt byggs förtroende och känslan av att det görs tillsammans förstärks.

En annan viktig aspekt är att se över sitt säljteam. Behöver de vidareutbildas? Får de den uppbackning internt som krävs? Har de den kunskap som krävs för att konvertera de bokade mötena till affärer? För att kunna flytta fram positionerna är det viktigt med självrannsakan och självkritik för att på så vis ständigt leta efter saker som kan förbättras.

 

BOKA RÅDGIVNING (kostnadsfritt)

Topics: Målstyrning, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, internal communication