<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Utvecklas eller Avvecklas - valet är ditt!

Posted by Raymond Pazsit on 2019-12-16 12:23
Find me on:

Att utveckling är uppfattat som någonting positivt och värt att sträva efter kan nog de flesta skriva under på. Redan i definitionen av ordet utveckling: "process varvid någonting förändras och ofta blir mer komplicerat el. värdefullt" hittar vi en positiv värdering av innebörden. 

Vi spenderar första tiden av vår ungdom i en slags "utvecklingsinkubator" även kallad skola för att sedan kläckas in i arbetslivet och där förväntas vi prestera. 

Men hur bra fungerar det här egentligen och om dagens utbildningsstrukturer inte gör det; vad har förändrats, vad innebär det och hur hanterar vi det på bästa sätt?

Utveckling eller avveckling

Vad har förändrats

En av de största förändringarna vi ser idag i arbetsmarknaden jämfört med tidigare generationer är hastigheten på förändring inom roller. Att ta ett jobb idag och 2-3 år senare fortfarande utföra samma arbetsuppgifter utan förändring är ytterst sällsynt. 

"The only constant in life is change"/Heraclitus

Jämför det med att man förr kunde jobba 10-20 år utan något större behov av kompetensutveckling. Förr var det de stora skiftena i industrin (för Sveriges del utvecklingen till välfärdsstat och industrination under 1930 till 80-tal) och innovationer som introduktionen av datorer som skapade dessa behov. Alternativt resulterade i att vissa yrken försvann helt.

Dagens arbetsmiljö och kompetenskrav har förändrats väldigt mycket och man kan fråga sig om ekvationen vi följer än idag kanske bör ses över:

Grundskola (allmänbildning) + Högskola (yrkesutbildning) = kompetens = prestation = bra på sitt jobb...

Logik VS. Praktik

Logiken finns där i teorin men håller den i praktiken? Varför läser vi mer och mer om hur oförberedda Millennials känner sig inför kommande arbetslivet och Industri 4.0 (VDtidningen, 21/8/2018) Många av de kompetenser som arbetsmarknaden kräver idag fanns inte för ett halvår sedan - så hur skulle de kunna vara med i utbildningar utformade för 5 år sedan, eller ens förra året. 

Sanningen är att företag och individer som vill vara bäst inom sina områden idag ej längre kan leva på gammal kunskap (examen) utan måste leva i en företagskultur där man kontinuerligt utvecklas och därigenom "håller sig värdefulla" för omgivningen. 

 

Hur håller jag mig värdefull för omgivningen?

Vi har sett en ökning av initiativ senaste 10-20 åren där man skickar sina anställda på workshops och "utbildnings-" konferenser. Problemet här är att man då skickar hela gruppen så ämnena på dessa är i regel de klassiska: motivation, planering och organisation, team building etc. Och även om dessa fyller en funktion så är det fel väg att gå för att få maximalt värde. Det är viktigt att bryta ner varför man över huvud taget investerar i kompetensutveckling och vad man vill uppnå med det.

 

Är man ute efter att:

 •  öka motivation bland anställda?
 •  öka kompetensnivån på företaget?
 •  bli mer konkurrenskraftig som bolag?
 •  hålla anställda uppdaterade på senaste utvecklingarna?
 •  skapa en företagskultur som främjar nytänkande och initiativtagande?

 

För att uppnå dessa saker behöver sättet kompetensutveckling implementeras förändras. Studier (Farcas och Roxana, 2015) visar att folk främst motiveras av utveckling inom områden de själva är intresserade av. Och med tanke på att en organisation har många olika yrkesområden bör detta även reflekteras i kompetensutvecklingen.   

Så hur gör man?

 

6 Regler för effektiv kompetensutveckling

 

Ska du ha maximalt ut av kompetensutveckling så är första regeln att dedikera/avsätta tid. 

 • Den här regeln hade även kunnat kallas “prioritering” men då det är en term som används i överflöd och som mestadels bara sorterar om i en to-do list så väljer jag att istället förklara syftet. Genom att dedikera tid så bestämmer du/företaget i förväg hur många timmar som skall läggas på utveckling och med vilken frekvens. Exempel kan vara att avsätta 1h/dag eller 8h/vecka eller 3 dagar/månad - när/var/hur är inte så väsentligt så länge man ser till att ta sig tiden (rutiner och schemaläggning kan dock hjälpa).  

 

Regel två är kontinuitet och rutin och är en uppföljning på regel ett.. 

 

 • Utveckling skall vara en prioriterad aktivitet på jobbet/privat som sker åtminstone varje månad - helst oftare. Inte på den “årliga workshopen” eller “när det finns tid”. Att få in en rutin där utveckling är en del av vardagen är det enda sättet att skapa en företagskultur som innefattar kompetensutveckling. 

 

Regel tre är fritt val och påverkan av såväl ämne som metod. 

 

 • I och med att man har olika arbetsuppgifter och allmänna intressen så är det avgörande för motivationen huruvida man själv får välja vad man vill lära sig, bli bättre på/utvecklas inom. Det skall vara ok att välja något som är utanför ens vardagliga arbetsuppgifter om man så önskar bredda sin kompetens. 

 

Regel fyra är att möjliggöra förutsättningar för den valda kompetensutvecklingen.

 

 • Fantastiskt mycket finns att tillgå för väldigt liten eller ingen kostnad likt fria seminarier, onlinekurser, youtube, TedTalks, böcker men det skall även finnas förutsättningar för att kunna ta del av sådant som kostar också. Detta kan innebära en dedikerad budget för personalutveckling.

 

Regel fem är uppföljning och rapportering.

 

 • Min far sa en gång till mig att utan deadlines hade ingenting någonsin blivit gjort och så är det även med kompetensutveckling. Genom att regelbundet dela med sig av vad man har gjort och framförallt svara på frågan: Vad jag lärt mig/blivit bättre på så ställs man till svars för de aktiviteter man utför och förhindrar att de förblir ambitioner som aldrig förverkligas. 

 

Och slutligen så har vi regel sex och den handlar om att inte vänta utan att ta action.

 

 • Detta är inte svårt, detta är inte komplext eller något som behöver planeras och organiseras innan man kör igång utan känner du en resonans med vad du läst ovan - börja med det redan imorgon! Googla på något du inte behärskar men är intresserad av och börja läs - behöver inte vara svårare än så!

 

Nyfiken på hur Adsensus skapat en företagskultur som sätter högt värde på kompetensutveckling och därigenom säkerställer att de håller sig “bäst i gamet”?

Läs om det uppmärksammade initiativet (Finalist 2019 årets Initiativ - Ledarna för Privat Tjänstesektor 2019) i inlägget om 80-20 här.

Topics: Adsensus, Entrepreneurship, leadership, Motivation, Ledarskap, Kompetensutveckling, Utveckling, 80/20 modellen,, bolagsutveckling