<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Använd Cialdinis sex påverkansprinciper för att öka din försäljning!

Posted by Martina Huzell on 2019-05-27 07:27

Robert Cialdini är en av världens främsta experter inom påverkanspsykologi. Han har skrivit boken Influence: The Psychology of Persuasion där han redogör för sex principer som förklarar hur vi människor påverkas av vår omgivning. Hans forskning grundar sig i den mänskliga evolutionen och våra “förprogrammerade” beteenden som har utvecklats över tid.

 

cialdini
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, HubSpot, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, sökmotoroptimering, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, branding, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Fantastiska mötesbokning, kalla samtal och telemarketing

Posted by Carl Ericson on 2019-04-10 14:55

Marknadsbearbetning med hjälp av telefon, mail, Linkedin och andra aktiva- / push- / outbound- / uppsökande sälj- och marknadsföringsaktiviteter förstår den erfarna tillväxtansvarige vikten av. Men dess rykte som gammaldags, icke-fungerande och dött är riktigt OM det fortfarande genomförs som du tidigare erfarit.

Här kommer ett register över insikter som sätter mötesbokning i 2019-års perspektiv

mötesbokning
Read More

Topics: Målstyrning, Adsensus, Cold Calling, Telemarketing, Kalla samtal, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, lead management, målstyring, offert

Bemästra Säljmötet: Avslutsfasen, sista steget

Posted by Alexander Rydberg on 2019-03-01 07:02

Det svenska ordet “avslut” är så abrupt. Det ligger väl i sakens natur när man parar förledet “av” med efterledet “slut”, antar jag. Engelskans “closure” är bättre för det som följer här nedan. Den formuleringen ger, åtminstone mig, en känsla av sinnesro oavsett vad avslutet medför.

säljmöte_nästa_steg
Read More

Topics: Målstyrning, Meeting Booking, Mötesbokning, crm, quote, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management, målstyring

Öka ditt genomsnittliga ordervärde

Posted by Martina Huzell on 2019-01-31 15:28

Eller: "Förtydliga värdet av din lösning!

Genom att öka ditt snittordervärde får du ett större avtalsvärde på samma antal affärer. Alltså: du kan öka din omsättning på samma mängd kunder när du lyckas med att öka ditt snittordervärde. Så hur lyckas du med det?

 

 

ds-01
Read More

Topics: Adsensus, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Designmötet - involvera kunden i lösningen

Posted by Johan Ågren on 2018-02-16 10:28

Detta inlägg behandlar steget innan offertmötet, nämligen processen med att utforma ett perfekt business case för din kund. För exempelvis produkt- och mjukvarubolag är detta sällan en utmaning då offerterna tenderar att vara någorlunda generiska. För konsultbolag däremot är det betydligt viktigare att ditt business case är anpassat efter kunden behov och erbjuder den lösning som efterfrågas. I Adsensus säljprocess kallar vi detta steg för ett Designmöte.

Designmötet - involvera kunden i lösningen för att stänga fler affärer

Read More

Topics: Adsensus, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Lead Nurturing, quote, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, offert