<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Verktyg

Posted by Carl Ericson on 2019-06-04 09:20

Konstnärer och hantverkare har svårt att utöva sin funktion utan rätt verktyg. Försäljning och marknadsföring är inget undantag.

Likaså är ett avancerat verktyg i händerna på en amatör verkningslöst i värsta fall, och/eller underutnyttjat i bästa fall.

Om just kompetensen är det som faktiskt saknas så läs istället vidare om teamet/manpower. Därför att när kompetens möter rätt verktyg blir summan mer än värdet av beståndsdelarna.

 

Verktyg vanligt hinder för framgångsrik försäljning
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, sökmotoroptimering, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management

Använd Cialdinis sex påverkansprinciper för att öka din försäljning!

Posted by Martina Huzell on 2019-05-27 07:27

Robert Cialdini är en av världens främsta experter inom påverkanspsykologi. Han har skrivit boken Influence: The Psychology of Persuasion där han redogör för sex principer som förklarar hur vi människor påverkas av vår omgivning. Hans forskning grundar sig i den mänskliga evolutionen och våra “förprogrammerade” beteenden som har utvecklats över tid.

 

cialdini
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, HubSpot, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, sökmotoroptimering, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, branding, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Så får din emailkampanj 60% open rate [7 tips]

Posted by Mattias Palm on 2018-06-13 08:13

Hur lyckas du med en e-mail kampanj? I denna artikel kommer några tips på åtgärder som har fungerat för oss och som senast gav 60% open rate 

hur får din emailkampanj 60% open rate
Read More

Topics: E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Entrepreneurship, Scaleups, Startups, HubSpot, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, lead management, målstyring

Den perfekta säljstrategin

Posted by Carl Ericson on 2018-04-20 17:36

Med utgångspunkt i att det är produkten som säljs bäst som säljer bäst så vågar vi i denna artikeln sticka ut hakan och säga att detta är 2018-års perfekta försäljningsstrategi för B2B.

Sälj Bäst_4_havstänger_socmedia
Read More

Topics: Inbound Marketing, Målstyrning, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, SEO, Kalla samtal, Entrepreneurship, Scaleups, Entreprenörskap, Meeting Booking, Mötesbokning, Startups, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, sökmotoroptimering, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management, målstyring

Har du ens data för att möjliggöra marknadsföring eller försäljning

Posted by Carl Ericson on 2018-03-21 08:48

Det tar mig fortfarande lika hårt när jag än idag hör entreprenörer eller företagsledare som säger att de inte ska jobba med försäljning. Eller ännu värre de som tror att en produkt är ”så bra att den säljer sig själv”.

Pelle GarvellLund Business Incubator vid Ideon Innovation, Sveriges största inkubator, brukar säga att ”det är inte den bästa produkten som säljer bäst - det är den produkten som säljs bäst som säljer bäst”. Här läser du vidare om hur.

data.jpg

Read More

Topics: Entrepreneurship, Entreprenörskap, Startups, HubSpot, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, branding, lead management