<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

7+1 enkla sätt som gör dig bättre i mötet med andra

Posted by Alexander Rydberg on 2019-06-03 10:45

En enkel guide i sju steg som gör dig bättre i mötet med andra 

Read More

Topics: Adsensus, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management

Hur du använder Linkedin för prospektering

Posted by Filip Tornakull on 2019-05-29 10:30

Ett effektivt sätt att arbeta med prospektering i LinkedIn är att använda deras verktyg Sales Navigator. I Sales Navigator finns det ett antal kategorier som kan justeras utefter vad som eftersöks. Variablerna kan till exempel vara land, titel och år på befintlig position. Sales Navigator fungerar också utmärkt om det är en speciell bransch som är av intresse. Det är också en kategori som kan justeras. Genom att ställa in dessa variabler optimeras ett sökfält med de relevanta personerna.

Hur du använder Linkedin för prospektering
Read More

Topics: Social Media, Sociala medier, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, sales, marknadsföring, marketing, leadership, lead management

Använd Cialdinis sex påverkansprinciper för att öka din försäljning!

Posted by Martina Huzell on 2019-05-27 07:27

Robert Cialdini är en av världens främsta experter inom påverkanspsykologi. Han har skrivit boken Influence: The Psychology of Persuasion där han redogör för sex principer som förklarar hur vi människor påverkas av vår omgivning. Hans forskning grundar sig i den mänskliga evolutionen och våra “förprogrammerade” beteenden som har utvecklats över tid.

 

cialdini
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, HubSpot, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, sökmotoroptimering, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, branding, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Fantastiska mötesbokning, kalla samtal och telemarketing

Posted by Carl Ericson on 2019-04-10 14:55

Marknadsbearbetning med hjälp av telefon, mail, Linkedin och andra aktiva- / push- / outbound- / uppsökande sälj- och marknadsföringsaktiviteter förstår den erfarna tillväxtansvarige vikten av. Men dess rykte som gammaldags, icke-fungerande och dött är riktigt OM det fortfarande genomförs som du tidigare erfarit.

Här kommer ett register över insikter som sätter mötesbokning i 2019-års perspektiv

mötesbokning
Read More

Topics: Målstyrning, Adsensus, Cold Calling, Telemarketing, Kalla samtal, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, lead management, målstyring, offert

Alla ska med! Stakeholder Management i säljprocessen

Posted by Martina Huzell on 2019-02-27 09:13

En vanligt förekommande anledning till att en affär som verkar klar, dör sent i säljprocessen är att man har misslyckats med att identifiera och få med sig alla relevanta beslutsfattare och intressenter. Det är också en anledning till att vissa affärer, framförallt inom komplex B2B-försäljning, aldrig uppnår sin fulla potential. Därför är det viktigt att ägna tid åt det som kallas Stakeholder Management, alltså att systematiskt identifiera, analysera och engagera alla relevanta intressenter som påverkar köpbeslutet.

Stakeholders - alla ska med på köpresan
Read More

Topics: HubSpot, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing