<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Använd Cialdinis sex påverkansprinciper för att öka din försäljning!

Posted by Martina Huzell on 2019-05-27 07:27

Robert Cialdini är en av världens främsta experter inom påverkanspsykologi. Han har skrivit boken Influence: The Psychology of Persuasion där han redogör för sex principer som förklarar hur vi människor påverkas av vår omgivning. Hans forskning grundar sig i den mänskliga evolutionen och våra “förprogrammerade” beteenden som har utvecklats över tid.

 

cialdini
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, HubSpot, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, sökmotoroptimering, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, branding, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Alla ska med! Stakeholder Management i säljprocessen

Posted by Martina Huzell on 2019-02-27 09:13

En vanligt förekommande anledning till att en affär som verkar klar, dör sent i säljprocessen är att man har misslyckats med att identifiera och få med sig alla relevanta beslutsfattare och intressenter. Det är också en anledning till att vissa affärer, framförallt inom komplex B2B-försäljning, aldrig uppnår sin fulla potential. Därför är det viktigt att ägna tid åt det som kallas Stakeholder Management, alltså att systematiskt identifiera, analysera och engagera alla relevanta intressenter som påverkar köpbeslutet.

Stakeholders - alla ska med på köpresan
Read More

Topics: HubSpot, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Hur förkortar du din säljcykel?

Posted by Martina Huzell on 2019-01-24 07:57

Det finns fyra huvudsakliga hävstänger man bör ha koll på för att styra sin försäljning. Denna djupdykning handlar om hävstång #4: tid till avslut. Det vill säga, hur lång tid det tar för dig att stänga en affär från det att du inleder en ny relation med en potentiell affärsmöjlighet.

hur förkortar du din säljcykel?
Read More

Topics: Adsensus, Entrepreneurship, Scaleups, Entreprenörskap, HubSpot, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management

Vad är Lead Management Pipeline

Posted by Martina Huzell on 2018-11-29 14:48

Kort och gott handlar Lead Management Pipeline om hur man hittar kvalificerar och utvecklar potentiella affärsmöjligheter från kalla leads till nya, långsiktiga kunder.leadmanagementpipeline2-01-1

 
Read More

Topics: Målstyrning, HubSpot, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, lead management, målstyring

Så får din emailkampanj 60% open rate [7 tips]

Posted by Mattias Palm on 2018-06-13 08:13

Hur lyckas du med en e-mail kampanj? I denna artikel kommer några tips på åtgärder som har fungerat för oss och som senast gav 60% open rate 

hur får din emailkampanj 60% open rate
Read More

Topics: E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Entrepreneurship, Scaleups, Startups, HubSpot, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, lead management, målstyring