<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Verktyg

Posted by Carl Ericson on 2019-06-04 09:20

Konstnärer och hantverkare har svårt att utöva sin funktion utan rätt verktyg. Försäljning och marknadsföring är inget undantag.

Likaså är ett avancerat verktyg i händerna på en amatör verkningslöst i värsta fall, och/eller underutnyttjat i bästa fall.

Om just kompetensen är det som faktiskt saknas så läs istället vidare om teamet/manpower. Därför att när kompetens möter rätt verktyg blir summan mer än värdet av beståndsdelarna.

 

Verktyg vanligt hinder för framgångsrik försäljning
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, sökmotoroptimering, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management

Använd Cialdinis sex påverkansprinciper för att öka din försäljning!

Posted by Martina Huzell on 2019-05-27 07:27

Robert Cialdini är en av världens främsta experter inom påverkanspsykologi. Han har skrivit boken Influence: The Psychology of Persuasion där han redogör för sex principer som förklarar hur vi människor påverkas av vår omgivning. Hans forskning grundar sig i den mänskliga evolutionen och våra “förprogrammerade” beteenden som har utvecklats över tid.

 

cialdini
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, HubSpot, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, sökmotoroptimering, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, branding, leadership, lead management, ABM, Account Based Marketing

Så skickar du kalla mail som mottagaren vill ha

Posted by Kristian Folkesson on 2018-11-23 09:21

Det absolut viktigaste med ett kallt mail är att det blir läst. Det spelar ingen roll hur välformulerat och iögonfallande innehållet är om det drunknar i inkorgen utan att det någonsin öppnas. Punkt.

Efter att personen i fråga har öppnat mailet och börjat läsa handlar det om att få intressenten att fortsätta läsa. En enda mening som inte är intressant nog kan tyvärr göra att mailet stängs ner och aldrig öppnas igen.

Så skickar du kalla mail för att öka din försäljning

Read More

Topics: E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, sales, marknadsföring, marketing, lead management

Adsensus skapar värde för världsledande IT-företag med Account Based Marketing (ABM)

Posted by Jacob Ericson on 2018-06-27 14:02

Account Based Marketing (ABM) är ett växande, men fortfarande relativt nytt tillvägagångssätt, vilket kan innebära utmaningar i omställningen från en skalbar inbound marketing strategi till strategisk bearbetning mot enskilda konton. Denna övergång, till sammanflätad marknadsföring och försäljning för att generera större och mer inkomstbringande affärer, ställer krav på organisationens flexibilitet samt inlärning av nya arbetsmetoder. Av dessa anledningar valde ett av världens största IT-bolag att ta hjälp av Adsensus, som ett steg mot att generera fler stora affärer på den nordiska marknaden. Detta inlägg beskriver den 4-stegsmodell som Adsensus använder för att vinna de riktigt stora affärerna.

ABM 5
Read More

Topics: Inbound Marketing, Målstyrning, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Adsensus, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Kalla samtal, Social Media, Sociala medier, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, marknadsföring, marketing, leadership, lead management, målstyring, ABM, Account Based Marketing

Hur du implementerar och får effekt av Account Based Marketing (ABM)

Posted by Johan Ågren on 2018-06-27 10:50

Att implementera en Account Based Marketing-strategi är ett initiativ som kräver noggrann planering och koordinering mellan sälj- och marknadsavdelningen.

Read More

Topics: Målstyrning, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Adsensus, Cold Calling, Content Marketing, Kalla samtal, Social Media, Sociala medier, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, marknadsföring, marketing, lead management, internal communication, ABM, Account Based Marketing