<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Varför vi inte är sämst

Posted by Martina Huzell on 2019-07-03 08:41

Hur många gånger har du bränt dig på mötesbokningsleverantörer?

Hur många gånger har du bränt dig på mötesbokningsleverantörer?
Read More

Topics: Målstyrning, Adsensus, Cold Calling, Telemarketing, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, internal communication, målstyring

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Verktyg

Posted by Carl Ericson on 2019-06-04 09:20

Konstnärer och hantverkare har svårt att utöva sin funktion utan rätt verktyg. Försäljning och marknadsföring är inget undantag.

Likaså är ett avancerat verktyg i händerna på en amatör verkningslöst i värsta fall, och/eller underutnyttjat i bästa fall.

Om just kompetensen är det som faktiskt saknas så läs istället vidare om teamet/manpower. Därför att när kompetens möter rätt verktyg blir summan mer än värdet av beståndsdelarna.

 

Verktyg vanligt hinder för framgångsrik försäljning
Read More

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, sökmotoroptimering, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management

Varför är förtroende viktigt och hur får man det

Posted by Simon Sandberg on 2019-05-21 14:04

Alla affärer sker mellan människor och allt handlar om relationer / förtroende, oavsett vem du är och vem du ska träffa. Spelar ingen roll om du är köpare eller säljare av en produkt eller tjänst, förtroendet är alltid en bidragande faktor till hur slutresultatet ser ut. I denna artikel redogör jag för: varför förtroende är viktigt inom försäljning och hur det uppnås.

 

Varför är förtroende viktigt och hur får man det inom försäljning
Read More

Topics: Lead Nurturing, crm, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management

Fantastiska mötesbokning, kalla samtal och telemarketing

Posted by Carl Ericson on 2019-04-10 14:55

Marknadsbearbetning med hjälp av telefon, mail, Linkedin och andra aktiva- / push- / outbound- / uppsökande sälj- och marknadsföringsaktiviteter förstår den erfarna tillväxtansvarige vikten av. Men dess rykte som gammaldags, icke-fungerande och dött är riktigt OM det fortfarande genomförs som du tidigare erfarit.

Här kommer ett register över insikter som sätter mötesbokning i 2019-års perspektiv

mötesbokning
Read More

Topics: Målstyrning, Adsensus, Cold Calling, Telemarketing, Kalla samtal, Entrepreneurship, Entreprenörskap, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, quote, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, lead management, målstyring, offert

Bemästra Säljmötet: Avslutsfasen, sista steget

Posted by Alexander Rydberg on 2019-03-01 07:02

Det svenska ordet “avslut” är så abrupt. Det ligger väl i sakens natur när man parar förledet “av” med efterledet “slut”, antar jag. Engelskans “closure” är bättre för det som följer här nedan. Den formuleringen ger, åtminstone mig, en känsla av sinnesro oavsett vad avslutet medför.

säljmöte_nästa_steg
Read More

Topics: Målstyrning, Meeting Booking, Mötesbokning, crm, quote, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management, målstyring