<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Verktyg

Posted by Carl Ericson on 2019-06-04 09:20
Find me on:

Konstnärer och hantverkare har svårt att utöva sin funktion utan rätt verktyg. Försäljning och marknadsföring är inget undantag.

Likaså är ett avancerat verktyg i händerna på en amatör verkningslöst i värsta fall, och/eller underutnyttjat i bästa fall.

Om just kompetensen är det som faktiskt saknas så läs istället vidare om teamet/manpower. Därför att när kompetens möter rätt verktyg blir summan mer än värdet av beståndsdelarna.

 

Verktyg vanligt hinder för framgångsrik försäljning

 

Liksom för hantverkaren kräver försäljning & marknadsföring övning att bemästra. Och liksom konstnären krävs kreativitet och originalitet för att fånga- och behålla uppmärksamhet. Försäljning är ett hantverk- och en konstform bedömt i köparens ögon.

 

Först och främst: har vi verktyg?

Med ren kompetens kommer vi långt, men med rätt verktyg blir vi både effektivare och bättre. Verktygen är en förlängning av säljaren och en förstärkare av kompetensen. Det är alltså att föredra att ha verktyg än att inte ha dem.

Därmed bör det vi väljer att addera till vår verktygslåda inledningsvis vara genomtänkt och med ett tydligt syfte och ändamål för att förstärka kompetensen. När vi sedan bemästrat verktyget finner vi ofta även nya användningsområden och kompetensen utvecklas därmed.

 

Därefter: använder vi verktygen på rätt sätt?

Verktyg ärvs ofta. Det kan ta en tid att vänja sig vid ett verktyg innan det - i händerna på hantverkaren - uppnår sin fulla potential. Men utan rätt kunskap och stöd lär vi oss sällan att nyttja verktygets fulla potential och därmed uteblir önskad effekt.

Effekten kan till och med bli kontraproduktiv; verktyget kan bli ett ok att bära som tar energi istället för att berika hantverket.

Nyckeln är ett tydligt syfte med önskad effekt och handledning till bemästrande.

 

Och annars: har vi fel verktyg?

Kompetens är aldrig fel. Ett verktyg är heller inte fel utan det beror av ändamålet. Ett verktyg kan inte avskrivas som dåligt utan att ställas i förhållande till sitt ändamål. Det är därför sällan verktyget det är fel på. Men heller inte kompetensen. Verktyget är helt enkelt inte ändamålsenligt.

Om verktyget inte stödjer ändamålet, utvärdera då om det finns verktyg som bättre förstärker hantverket - men inte utan att vara säker i vad syftet och metoden är.

 

Sen då?

I takt med att fler verktyg bemästras, vilket i sin tur kommer i takt av att effekten ökar, så ökar också kompetensen, verktygslådans storlek och hantverket blir desto mer sofistikerat. Då uppstår helt nya utmaningar av att sy ihop verktygen till effektiva, automatiserade processer.

Jag har fortfarande inte stött på ett bolag som inte har nytta av ett CRM-system som underliggande verktyg med ändamålet kunskapskälla för marknadsinteraktion. Så börjar du någonstans, börja där; härur börjar framgångsrik försäljning och marknadsföring som uppskattas av den tänkta köparen.

 

BOKA RÅDGIVNING (kostnadsfritt)

Topics: Inbound Marketing, E-mail Marketing, E-postmarknadsföring, Cold Calling, Telemarketing, Content Marketing, Event, SEO, AdWords, Kalla samtal, Meeting Booking, Mötesbokning, Social Media, Sociala medier, Market Automation, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, crm, sökmotoroptimering, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management