<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Hur du använder Linkedin för prospektering

Posted by Filip Tornakull on 2019-05-29 10:30
Find me on:

Ett effektivt sätt att arbeta med prospektering i LinkedIn är att använda deras verktyg Sales Navigator. I Sales Navigator finns det ett antal kategorier som kan justeras utefter vad som eftersöks. Variablerna kan till exempel vara land, titel och år på befintlig position. Sales Navigator fungerar också utmärkt om det är en speciell bransch som är av intresse. Det är också en kategori som kan justeras. Genom att ställa in dessa variabler optimeras ett sökfält med de relevanta personerna.

Hur du använder Linkedin för prospektering

 

Det är viktigt att hålla sig à jour om vem som jobbar var så att inte er kundinformation blir daterad och inaktuell. Att använda LinkedIn:s verktyg Sales Navigator fungerar därför som ett konkurrenskraftigt komplement till att hålla sin lista uppdaterad med relevanta kontaktpersoner på rätt företag.

 

Användningen av LinkedIn Sales Navigator är avgiftsbelagd men det går att testa det gratis i en månad. På den här månaden finns det gott om tid att bekanta sig med verktyget och det finns också utrymme för att inkorporera den utvunna informationen i sitt CRM-system.

 

En annan aspekt som är viktig i prospekteringsarbetet är att interagera med likasinnade och att dela relevant information i sitt flöde. Att publicera blogginlägg för en målgrupp som intresserar sig är också en del i att skapa relevans för sitt nätverk. Som Johan Åberg, VD, på Nivide säger kommer antalet profilbesök, antalet besökare till företagets hemsida och potentiella kunder som gillar, kommenterar och delar de inlägg som publiceras att öka.

 

Att skapa kontakt med relevanta personer som kan bli värdefulla att ha i sitt nätverk är också en strategi man bör implementera. Det bör dock vara människor som tydligt har en koppling till en själv och som verkar i relevanta branscher.

 

Ett alternativ till att skicka kalla mail via ett CRM-system eller via Outlook är att använda LinkedIn och dess funktion med att skicka Inmails. Att skicka bearbetade och värdeskapande Inmails till relevanta personer kan vara en bra strategi för att få svar på sina mail. Att däremot skicka generiska meddelanden i sina Inmails avslöjas snabbt och ger inte ett professionellt intryck. Det finns intressant statistik att luta sig mot när det gäller användandet av Inmails och det är nämligen att sannolikheten för svar ökar med 500 % om ett ytterligare mail skickas efter att det första inte blivit besvarat. Det är viktigt att skicka ett mail till efter en vecka till de som inte svarat.

 

För nybörjaren:

  1. Skaffa ett provkonto
  2. Gör en segmentering
  3. Sätt ihop ett slagkraftigt mail
  4. Maila
  5. Viktigt att följa upp mailet

 

Ladda ned Guiden till Framgångsrik Försäljning för Konsulter

 

Topics: Social Media, Sociala medier, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, sales, marknadsföring, marketing, leadership, lead management