<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Branschens bästa personalstrategi

Posted by Filip Tornakull on 2019-07-04 08:50
Find me on:

Universitetsstudenter med bred utbildningsbakgrund.

Det som gör Adsensus personalstrategi så framgångsrik bottnar i en rad olika saker. I den här artikeln presenteras de faktorer som utgör anledning till detta.

Universitetsstudenter med bred utbildningsbakgrund

Bredden i kompetens och utbildning hos personalen är något som särskiljer Adsensus och något som verkligen talar till Adsensus fördel. Studenterna har en bakgrund i en bred flora av utbildningar. Det kan vara en teknisk utbildning, en inriktning mot ekonomi eller en utbildning inom psykologi. Det som studenterna har gemensamt är att alla studerar på ansedda Lunds Universitet. Bredden i utbildningarna hos studenterna medför att kunderna till Adsensus kan specifikt be om en student med teknisk bakgrund om projektet rör en teknisk produkt eller tjänst.

 

Universitetsstudenterna är ambitiösa och hungriga och vana vid att jobba mot högt ställda mål. De drivs framåt av att uppnå högt ställda mål och det skapas en sund tävlingsinriktad atmosfär där personalen stöttar och hjälper varandra till att hela tiden prestera maximalt. Personalstrategin med universitetsstudenter skapar en fin gemenskap och en inkluderande atmosfär där gemenskap och viljan att prestera för sig själv och för varandra premieras. Det skapas en kompetensöverföring mellan de i personalen som är seniora till de som är juniora. Det finns också möjlighet att avancera inom bolaget för den som kommer in som junior konsult. Om ambitionen att axla ett större ansvar finns samt att lägga ner mer timmar än en deltidstjänst kräver finns det andra mer seniora roller som kan erbjudas.

 

Deltidsarbete ser till att studenterna håller aktiviteten i ringandet uppe. Att sitta och ringa kalla samtal på heltid kan leda till att aktiviteten sjunker. Det är därför som kvaliteten på outbound marketing kan hålla en hög nivå. Med tanke på att universitetsstudenterna kombinerar deltidsarbete med heltidsstudier besitter de en förmåga att enkelt kunna ta till sig ny information och nya arbetsuppgifter. Från universitetsstudierna har studenterna lärt sig att arbeta mot tidskrävande deadlines något som de överför till arbetet som konsulter. En annan positiv aspekt som de tar med sig är alla de intryck och influenser de får när de inte jobbar som de sedan kan använda när de jobbar.

 

Det som gör den här personalstrategin så framgångsrik är att det hela tiden är ett jämnt inflöde av studenter som vill jobba på Adsensus. Strategin är således inte beroende av att en klass eller studenter som studerar samma program går ihop och jobbar något år utan det finns en stor spridning hos personalen avseende hur länge de studerat och hur långt de har kvar av studierna.

 

Ta chansen att få rådgivning och tips kring: Marketing automation, Inbound Marketing eller mötesbokning idag! (Vi bjuder på kaffe -och mötet, kostnadsfritt! ;)

Topics: Målstyrning, Adsensus, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, internal communication, målstyring