<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Filip Tornakull

Find me on:

Recent Posts

Branschens bästa personalstrategi

Posted by Filip Tornakull on 2019-07-04 08:50

Universitetsstudenter med bred utbildningsbakgrund.

Det som gör Adsensus personalstrategi så framgångsrik bottnar i en rad olika saker. I den här artikeln presenteras de faktorer som utgör anledning till detta.

Universitetsstudenter med bred utbildningsbakgrund
Read More

Topics: Målstyrning, Adsensus, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, internal communication, målstyring

Vanligt hinder för framgångsrik försäljning: Råmaterial

Posted by Filip Tornakull on 2019-06-11 15:19

Jobba rätt istället för hårdare - så blir du framgångsrik med din försäljning.

Råmaterial vanligt hinder för framgångsrik försäljning
Read More

Topics: Målstyrning, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, leadership, lead management, internal communication

Hur du använder Linkedin för prospektering

Posted by Filip Tornakull on 2019-05-29 10:30

Ett effektivt sätt att arbeta med prospektering i LinkedIn är att använda deras verktyg Sales Navigator. I Sales Navigator finns det ett antal kategorier som kan justeras utefter vad som eftersöks. Variablerna kan till exempel vara land, titel och år på befintlig position. Sales Navigator fungerar också utmärkt om det är en speciell bransch som är av intresse. Det är också en kategori som kan justeras. Genom att ställa in dessa variabler optimeras ett sökfält med de relevanta personerna.

Hur du använder Linkedin för prospektering
Read More

Topics: Social Media, Sociala medier, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, sales, marknadsföring, marketing, leadership, lead management