<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=293060264527225&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING

Alexander Rydberg

Recent Posts

Piskan och moroten - konsten att hitta incitament som gynnar alla parter

Posted by Alexander Rydberg on 2019-07-05 15:40

 

Piskan & Moroten
Read More

Topics: Målstyrning, Adsensus, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, teambuilding, sales, customer relationship management, marknadsföring, marketing, leadership, lead management, internal communication, målstyring

7+1 enkla sätt som gör dig bättre i mötet med andra

Posted by Alexander Rydberg on 2019-06-03 10:45

En enkel guide i sju steg som gör dig bättre i mötet med andra 

7 tips som gör dig bättre i mötet med andra
Read More

Topics: Adsensus, Meeting Booking, Mötesbokning, Lead Generation, Leadsgenerering, Lead Nurturing, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management

Vanligt hinder för framgångrik försäljning: Strategi

Posted by Alexander Rydberg on 2019-05-31 10:04

Den snabbaste vägen mellan två punkter är inte alltid rak.

Strategi vanligt hinder för framgångsrik försäljning
Read More

Topics: Målstyrning, Entrepreneurship, försäljning, sales, leadership, målstyring

Bemästra Säljmötet: Avslutsfasen, sista steget

Posted by Alexander Rydberg on 2019-03-01 07:02

Det svenska ordet “avslut” är så abrupt. Det ligger väl i sakens natur när man parar förledet “av” med efterledet “slut”, antar jag. Engelskans “closure” är bättre för det som följer här nedan. Den formuleringen ger, åtminstone mig, en känsla av sinnesro oavsett vad avslutet medför.

säljmöte_nästa_steg
Read More

Topics: Målstyrning, Meeting Booking, Mötesbokning, crm, quote, försäljning, sales, customer relationship management, leadership, lead management, målstyring

Bemästra Säljmötet: Lösningsfasen; fas 3 av 4

Posted by Alexander Rydberg on 2019-02-22 07:06

Din kund har lagt alla kort på bordet och med hundvalpsögon tittar hen på dig, som vädjande om ett par ömma ord. I vissa fall sitter du med all möjlighet i världen att dra nytta av din motparts sårbarhet, i andra chansen att övertyga om en väg framåt som ger er båda ett värde tillbaka och i ett tredje ingen j-vla aning om hur en lösning ska komma på plats.

Bemästra säljmötet lösningsfas
Read More

Topics: Meeting Booking, Mötesbokning, försäljning, sales, customer relationship management, marknadsföring, leadership, lead management